Domovní řád

Ubytování Hostů

 • Při příjezdu předložte doklady (OP, Pas) k zápisu údajů do knihy hostů. Vedeme evidenci ubytovaných hostů za účelem platby rekreačního poplatku obci Fryšava pod Žákovou Horou, poplatky nejsou zahrnuty v ceně ubytování. Podrobnosti na https://www.stanicelyzaru.cz/cenik/
 • V den příjezdu se můžete ubytovat nejdříve ve 14:30 hodin, nejpozději do 19 hodin.
 • V den odjezdu Vás prosíme o vyklizení pokojů nejpozději v 10 hodin.

Dodržování nočního klidu

 • Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.
 • Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, nastavte regulátory teploty na čidlech dle potřeby.
 • Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.
 • Nenechávejte v letním období otevřená okna, jestliže opouštíte dlouhodobě budovu penzionu.

Poškozování vybavení penzionu

 • Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 • Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek.
 • Zamykejte proto VŽDY své pokoje a apartmány.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.
 • Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.
 • Toto platí i v prostorách celého areálu penzionu.
 • Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní

 • Kola lze uschovat na požádání v kolárně u penzionu.
 • Lyže lze uschovat na požádání u vchodu do penzionu.
 • Přísný zákaz kouření a používání svíček na pokojích a ve všech prostorách penzionu (jsou nainstalované citlivé požární hlásiče).
 • Stěhování nábytku na pokojích je zakázáno.
 • Ve vstupní hale se všichni přezouváme.
 • Na všech pokojích se zakazuje používat el. spotřebiče typu vařiče, přímotopy, aj. z důvodu nového rozvodu el. instalace se slabšími světelnými pokojovými jističi. V případě, že používáním těchto spotřebičů bude elektrická instalace poškozena, hradí náklady s opravou viník, zjištěný podle příslušného pokojového jističe
 • Výměna ložního prádla se provádí 1x týdně, koše, toaletní papíru v případě potřeby.
 • Praní a sušení na radiátorech většího množství osobního prádla v pokojích je zakázáno.
 • K parkování je vám k dispozici parkoviště v okolí objektu penzionu.
 • Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli (provoznímu) penzionu.
 • Provoz penzionu je 24 hod. denně.
 • Informace o okolí, mapy, místní zajímavosti, lyžařské možnosti, programy kin a další informace obdržíte na požádání od provozního penzionu.
 • Snažíme se maximálně třídit odpad a moc o to žádáme i Vás, sběrné nádoby Vám rádi ukážeme.
 • V případě ztráty klíče účtujeme jednorázový poplatek 1000 Kč.

V případě porušení provozního řádu je možné v krajních případech předčasně ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz.

Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás u nás mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Děkujeme za pochopení.